click tracking

Bröderna Olsson

Bröderna Olsson Anders och Olle som är nionde generationen på gården är sanna entreprenörer med gården Halvarsvikens jord och skogsbruk som bas. De är också kulturvårdare av natur och hus.

Odlingslandskapet med varierande flora hålls öppet av ett 40 tal tamkor och tjurar och miljön förstärks av de bevarade gamla ängsladorna och smedjorna.

Gården har 37 tak att underhålla och den kompetensen och förhållningsättet är ett signum för Anders och Olle.


Halvarsviken Ängelsberg Olsson

Detta erbjuder Anders och Olle Olsson:
Bröderna Olssoh Halvarsviken• Bo i Severins gamla ladugård en modernt inredd lägenhet med 4 (6) bäddar.
Du har 400 m till en egen strand  och du kan låna roddbåten för en tur i Åmänningen.
• Specialsågningar och hyvling, Renovering av gamla hus:
Såväl timrade boningshus som enklare lador behärskar bröderna, både exteriört och interiört.
• Fällning och av träd och huggning
• Två hus för uthyrning: För närvarande uthyrda
• Snöröjning och Vägskötsel
• Hö till försäljning
• Du kan alltid fråga Anders och Olle Olsson – ingenting är omöjligt.

Anders Olsson – 070 5462 313
Olle Olsson – 070 6813 942

Kontor: Halvarsviken 1
737 90 Ängelsberg
Tel: 0223 – 331 29