click tracking

Klivet Halvarsviken

SAMSUNG DIGITAL CAMERAI Klivet Halvarsviken  samordnas Ing-Marie Carlssons olika verksamheter.

Klivet Halvarsviken är även aktör i olika  samarbetsprojekt som Barnens Bergslag och arrangerar olika upplevelser med gården Halvarsviken och dess miljöer som bas.

Läs mer om Barnens Bergslag Halvarsviken och våra Upplevelsepaket under respektive flik.

Anmälan och information
0223-33029
klivet@halvarsviken.se

Klivet Halvarsviken i blom   Klivet Halvarsviken   Klivet Halvarsviken i Bergslagen